Co děláme

O nás

vyvíjíme psychometricky podložené diagnostické metody pro posuzování profesních předpokladů
Co děláme

o co se snažíme

Jde nám o to, aby se psychologická diagnostika v pracovní psychologii postupně zkvalitňovala. Naším cílem je zpřístupnit používání psychometrických testů vývojem kvalitních online metod s automatizovanými reporty, protože jsou jak informativní, tak srozumitelné (věnujeme se však také podrobné psychologické diagnostice online i face to face s využíváním rozsáhlejších testových sad)
Co děláme

Odbornost

Nabízíme počítačem administrované psychodiagnostické testy, které zjišťují osobnostní i výkonový potenciál pro úspěšné vykonávání pracovních pozic (Test profesních předpokladů).
Čím se řídíme

Spolehlivost

Stavíme na uplatňování vhodných statistických postupů a na metodologických znalostech. Akceptujeme význam osobnosti a rozumových schopností pro vhodné profesní uplatnění (tj. nikoliv relativizaci tohoto významu). Vždy se snažíme dostatečně vysvětlit předané informace, aby nedošlo ke zkreslení.
Co taky děláme

Validita

Kromě posuzování charakteristik jednotlivců se věnujeme také sociometrické analýze pracovních týmů, hodnocení sociálního klima a faktorů, které ovlivňují motivaci zaměstnanců ve firmách. Klademe důraz na vzájemnou konfrontaci výsledků získaných z více druhů použitých metod, což zvyšuje validitu našich závěrů a doporučení. Vytváříme také testové a dotazníkové metody „na klíč“ s využitím sofistikovaných nástrojů pro analýzu prostředí a potřeb na vaší straně.

Věnujeme se také psychometrickým měřením v HR (dlouhodobě např. Direct Parcel Distribution – DPD) s tím, že v některých projektech využíváme psychodiagnostické metody od renomovaných vydavatelů (Hogrefe Testsystems). Školíme personalisty v interpretaci výsledků.

Protože naše metody vám pomohou nejen vybrat a udržet vhodné pracovníky, ale také pomůžou vám zefektivnit vnitřní procesy ve vaší firmě a ušetřit čas.
Proč by vás to mělo zajímat

Srozumitelnost

Čím se odlišujeme od ostatních

Přizpůsobivost

Díky tomu, že jsme malá firma s týmem externích spolupracovníků, nejsme vázáni poněkud strnulými postupy velkých korporací. Přitom si zachováváme odbornou úroveň. (Mnoho dobrých testů dnes již existuje, ale nemusí být standardizovány na českou populaci, jejich prodejci mnohdy ani neví, zda jsou standardizovány pro ČR nebo ne.) Nabízíme širší škálu metod než drtivá většina konkurence, jsme schopni provádět jak rychlé screeningové, tak podrobné posouzení.

Nezabýváme se věcmi, které řeší personální agentura. Nepomůžeme vám přímo hledat nové zaměstnance ani plánovat strategii lidských zdrojů.
Co naopak neděláme

Uměřenost

Co vám ještě musíme říct

Objektivita

Vymezujeme se vůči nekritickému vyzdvihování psychometrického testování. Chápeme jej jen jako jeden ze zdrojů poznání člověka, který má velkou hodnotu. Každopádně je vhodné zjištění ověřovat i z dalších zdrojů (např. posouzení dosavadní profesní dráhy, reference). Dále, pokud někdo není spokojen s výsledkem a nezdá se mu přesný, je možné u nás absolvovat podrobné vyšetření pomocí jiných standardizovaných psychometrických metod, které budou zadány na osobním setkání nebo opět přes internet.

Reference

Reference k Testu profesního potenciálu

doc. PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

Katedra pedagogické a školní psychologie, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

„Online psychometrický Test profesních předpokladů se jeví jako zajímavá screeningová metoda určená zvláště pro užití v oblasti psychologie práce a kariérního poradenství. Silnou stránkou jsou především uspokojivé psychometrické parametry, nedávno proběhlá standardizace, dále zaměření nejen na osobnostní a motivační, ale i výkonový potenciál, a také vcelku velký rozsah automaticky generované výstupní zprávy, která je zároveň přehledně a logicky členěná.
Měřené vlastnosti pokrývají velkou část psychických předpokladů, které mají dle stávajících psychologických výzkumů vztah k pracovnímu výkonu a pracovnímu chování. Zvolený jazyk výstupní zprávy je přívětivý ve směru k předpokládaným uživatelům testu (tj. HR pracovníkům), je využíváno názvosloví, které jasně odkazuje na vlastnosti, zmiňované v kompetenčních modelech firem. Užité automatizované interpretace výsledků jsou informativní a jasné, zároveň se však neuchylují k neakceptovatelnému zjednodušování
Časová zátěž pro respondenta je poměrně nízká (cca 35 min), a to zvláště s přihlédnutím k bohaté informační hodnotě výsledků.
Test profesních předpokladů tak mohu doporučit k užití ve firemní HR praxi.

Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

Ústav managementu, Podnikatelská fakulta VUT Brno

„Online Test profesních předpokladů má několik silných stránek. Umožňuje nejen jasné řazení kandidátů v rámci výběrového řízení, ale také odlišení nevhodných uchazečů při předvýběru, což je výhodné u specializovaných pozic, u kterých firma registruje málo vhodných kandidátů.
Výstup je srozumitelný a jednoznačný díky ideálním typovým profilům pro různé pracovní pozice, zpráva přitom nepostrádá bohatost, tj. pro ty uživatele, kteří se chtějí se zprávou důkladně seznámit, je výstup dosti podrobný. Příznivé je, že test nezjišťuje jen schopnosti a výkonovou orientaci, velký důraz je kladen i na spolupráci a týmové zaměření.
Poměrně unikátní u takto časově nenáročné metody (cca 35 min.) je to, že zpráva obsahuje validizační škálu, která sleduje míru nerealistické (příznivé) sebeprezentace. Výhodou jsou také aktuální české normy (z r. 2016).
Užití této testové metody je smysluplné jak v oblasti náboru, tak i při užším zacílení na výběr kandidátů na vedoucí pozice (např. v IT sféře si ji snadno dokážu představit u výběru teamleaderů). Užití této metody je vhodné také při plánování kariéry nebo při talent-managementu u stávajících zaměstnanců. Možnost individualizovaně nastavit pro případné zájemce ze strany firem specifické profily žádoucích vlastností (z důvodu přesněji cíleného výběru kandidátů) je dalším kladem, který zpřehledňuje výběrový proces a usnadňuje rozhodování.“
Cart

Žádné produkty v košíku.