Poradenství a inspirace: HR strategie

Poradenství

Poskytujeme poradenství k zavádění a změnám komplexní HR strategie, týkající se výběru a rozvoje zaměstnanců

Klademe důraz na adekvátnost zvolených postupů vzhledem k definovaným strategickým cílům

Doporučujeme ověřené metody s doložitelnou reliabilitou a validitou

Nabízíme vyhodnocení spolehlivosti dosavadních postupů s následnými návrhy na jejich racionalizaci a posílení efektivity

Inspirace: HR strategie

Níže uvádíme několik odkazů na informační zdroje, které mohou být inspirativní při vytváření a úpravách HR strategie:

Monografie britského psychologa A. Furnhama o praktických možnostech využití diagnostiky osobnostních rysů a rozumových předpokladů v pracovní oblasti:
Furnham, A. (2008). Personality and Intelligence at Work: Exploring and Explaining Individual Differences at Work. Routledge.
http://books.google.cz/books/about/Personality_and_Intelligence_at_Work.html?id=PRS8eBLzDQgC&redir_esc=y

Recentní přehledová studie o spolehlivosti psychologické diagnostiky osobnostních rysů s ohledem na predikci pracovního výkonu; článek se zabývá také otázkou případné stylizace respondentů:
Ones, D. S., Dilchert, S., Viswesvaran, C., & Judge, T. (2007). In support of personality assessment in organizational settings, Personnel Psychology, 60, 995-1027.
http://www.timothy-judge.com/Ones%20et%20al.%20PPsych%202007.pdf

Guideline k rozhodování o volbě psychodiagnostických metod pro HR s vysvětlením základních kritérií, podle nichž je třeba jednotlivé metody posuzovat; autoři se věnují také otázce kombinace více metod:
U.S. Department of Labor (1999): Testing and Assessment: An Employer´s Guide to Good Practices. Employment and Training Administration.
http://www.onetcenter.org/dl_files/empTestAsse.pdf

Výzkum prediktivní validity osobnostních rysů vzhledem k osmi obvykle hodnoceným kompetencím, které se vztahují k pracovnímu výkonu:
Bartram, D. (2005): The great eight competencies: a criterion-centric approach to validation, Journal of Applied Psychology, 90 (6), 1185-1203.
http://psycnet.apa.org/journals/apl/90/6/1185/

Metaanalýza prediktivní validity Assessment Center vztažená k hodnocení výkonu ze strany nadřízeného:
Hermelin, E., Lievens, F., & Robertson, I. T. (2007): The validity of assessment centres for the prediction of supervisory performance ratings: a meta-analysis, International Journal of Selection and Assessment, 15 (4), 405-411.
http://users.ugent.be/~flievens/meta.pdf

Přehledová studie o strukturovaném interview, zmíněny jsou četné metodologické aspekty:
Macan, T. (2009): The employment interview: A review of current studies and directions for future research, Human Resource Management Review, 19, 203–218.
https://mavdisk.mnsu.edu/howard/the%20employment%20interview.pdf